Tijdslijn 98 dagen (din 26 sep 2023 ... woe 21 jun 2023)
Welkom bij de MSMOG!
ANBI goedgekeurd!De Molenstichting Midden- en Oost-Groningen is een algemeen nut beogende instelling. Wij beheren tien grote en twee kleine molens in het hart van Groningen. De MSMOG hoort daarmee tot de grootste molenbezitters van de provincie Groningen.
 
OpenBadge
OpenBadge Issuer De MSMOG verzorgt eigen opleidingen. Deze worden afgesloten met examens en een certificaat. Geslaagden krijgen een OpenBadge. Met de OpenBadge kun je overal on-line laten zien en bewijzen dat je een opleiding met succes hebt afgerond.
 
Kleurplaten!
Wat is er nu leuker dan zelf een molen kleuren? Klik op het onderstaande plaatje en u komt op een pagina waar u van elk van onze molens een kleurplaat kunt vinden. De kleurplaten zijn indertijd nog gemaakt door wijlen Lammert Groenewold ter gelegenheid van het Groninger Molenweekend.
Twaalf molens - twaalf kleurplaten
 
Een warme september, een droge oktober.
Nieuws!
Restauratie Facebook LinkedIn Twitter
Geschreven door Administrator   
Artikelindex
Restauratie
molenentreprise.nl
Bouw achtkant
Hout keuren
De eerste lading Bilinga
De eerste fotos
Een stukje geschiedenis

Brand op de molen..Een stukje geschiedenis:

Molen de Entreprise werd gebouwd in 1906, na het afbranden van een bovenkruier uit 1880 (dit was een van de voormalige walmolens van de stad Groningen). Het achtkant voor de bouw van de ons bekende molen was afkomstig van de uit 1840 daterende vroegere watermolen op de Grote Harksteder polder. Dat was een watermolen met twee vijzels, die qua bouw dus geschikt was om als korenmolen met twee koppels maalstenen dienst te doen. De watermolen was een grondzeiler (dat betekent dat de molen vanaf de grond kan worden bediend) met een vlucht van 76 Groninger voet. Een zogenaamde Groningsche Voet is 0.292197 m1. Omgerekend was dat een diameter van 22,20 m1. Wij kennen de Entreprise met een vlucht van 22,50 m1. Dat scheelt dus niet zo veel. De Entreprise is sinds 1972 eigendom van de Slochter Molenstichting.

Tijdens zijn bestaan wijzigde de molen een paar keer van uiterlijk. Zo was deze oorspronkelijk met hout gedekt; later werd dit vervangen door het zogenaamde ´asfaltpapier´ en sinds 1972 door riet.

De brand:

Op 19 juni 2000 ging de molen verloren. Het vuur, onstaan in de naastgelegen varkenshouderij, sloeg over op het kurkdroge rietdek van de molen. Er was geen redden aan omdat het al weken zeer droog was en de brandweer kampte met onvoldoende aanvoer van bluswater. 

De tussenfase 2000-2008: 

De molenromp bleef behouden en werd provisorisch afgedekt. De Slochter Molenstichting sprak vrijwel onmiddellijk de wens uit de molen weer op te willen bouwen. 

De Kolhamster bevolking onderschreef dit massaal. Een speciale werkgroep van de dorpsvereniging Kolham werd opgezet: de Vrienden van de Entreprise. Zij zamelen onder meer geld in om de herbouw mogelijk te maken. Ook andere particuliere- en overheidsinstanties gaven geld. 

Op 1 juni 2002 werd door de Commissaris van de koningin van de provincie Groningen, Hans Alders, het startsein gegeven voor de herbouw van deze molen. Maar van echt bouwen kwam helaas nog niet veel, de fondsen waren nog niet in voldoende mate beschikbaar.

In 2004 meldde het Dagblad van het Noorden verheugd dat in het najaar van 2004 de herbouw van de molen plaats zou vinden. Onze Stichting had namelijk uiteindelijk toezegging van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in Zeist gekregen dat de herbouw met rijksgeld gesubsidieerd zou worden. ''We krijgen zeventig procent van de geraamde bouwkosten vergoed'', kon secretaris Lammert Groenewold toen nog melden. De herbouw van de molen werd indertijd op 530.000 euro begroot.

Maar de geldstromen kwamen minder vlot op gang dan door de SMS gehoopt en het duurde het nog tot 13 april 2006, toen eindelijk werd begonnen met het reinigen en opnieuw voegen van de stenen molenromp. Ondertussen probeerde de SMS met alle macht om meer fondsen aan te boren, waarbij de angst was dat tegen de tijd dat we konden aanbesteden de markt alweer hogere prijzen zou (moeten) hanteren. Uiteindelijk werd in 2008 overgegaan tot aanbesteding.

Helaas bleek de vrees gegrond: van de 5 bedrijven die meededen in de aanbesteding kwam zelfs de goedkoopste molenmaker op een aanzienlijk hoger bedrag uit dan begroot.

Het herstel:

Inmiddels is met molenmaker Molema afgesproken dat hij de klus gaat klaren. Om te voorkomen dat we nu weer zouden moeten wachten tot het totaal bedrag volledig is gefinancierd is afgesproken dat de bouw in een aantal fases plaats gaat vinden. De eerste fase is opgedragen in janauri 2009 en betekent dat nog in 2009 de stelling en het bovenachtkant worden geplaatst. De tweede fase betekent het plaatsen van kap, wieken en binnenwerk. Deze fase wordt in 2010 afgerond. In overleg met de molenmaker wordt het nog bestaande materiaal zoveel mogelijk hergebruikt. Denk hierbij een de zware houten delen van de hoofdconstructie en het nodige ijzerwerk. Het bestuur heeft hiertoe besloten om twee redenen: enerzijds is het van belang om het historische materiaal -dat immers uit 1840 dateert- te behouden. Anderzijds is het prachtig om in de herbouwde molen de brand als onderdeel van de levenscyclus te kunnen bekijken in de vorm van diepzwart geblakerde balken. We denken dat dit een indrukwekkend gezicht zal zijn. 
 

Volgende belangrijke gebeurtenis

 Groninger Wind - (C) Buienradar

 
De weersverwachting van het KNMI: waarschuwingen. Er zijn geen waarschuwingen. Vanavond. is er weinig bewolking en blijft het droog.
 


Klik op de iconen
voor recente weerkaarten
-O-