Lesnummer44
Zie basiscursus
    Hoofdstuk 18; Vragen
Lesstof (theorie)
  1. Oefen de vragen.
Lesstof (praktijk)
  1. Oefen de vragen.
Huiswerk:
  1. H18: oefen de vragen
Uit vorige jaren:
  1. Het weer van 10 december 2022, vragen over hstk 18
  2. Het weer van 4 december 2021, vragen over hstk 18
  3. Het weer van 8 december 2018, vragen over hstk 18
  4. Het weer van 14 oktober 2017, vragen over hstk 18