Lesnummer3
Zie basiscursus Hoofdstuk 9
Lesstof (theorie)
 1. Het Weer / Molenbiotoop
 2. Fronten, trek depressies, onweer
 3. Behoud, verbeteren en zorg vd biotoop (lezen, geen examenstof)
 4. Herhaling constructie kap
 5. Samenvatting: opbouw van het achtkant
 6. Quiz: Achtkant
 7. Quiz: Voorkeuvelens
 8. Quiz: Kapfundering
Lesstof (praktijk)
 1. Molen aan de draai brengen
 2. Veiligheidsmaatregelen: molen, publiek, zelf (schoenen, kleding)
Huiswerk:
 1. Lezen HWV: "De seizoenen" tot en met "Fronten"
 2. Lezen H9: 9.3 lezen (lees online)
Uit vorige jaren:
 1. 28.01.2023: Het weer vandaag, vragen HWV t/m pg 14 + hst 9 GM
 2. 29.01.2022: Het weer vandaag, vragen HWV t/m pg 14 + hst 9 GM
 3. 23.01.2021: Het weer vandaag, vragen HWV t/m pg 14 + hst 9 GM
 4. 01.02.2020: Het weer vandaag, vragen HWV t/m pg 14 + hst 9 GM
 5. 26.01.2019: Het weer vandaag, vragen HWV t/m pg 14 + hst 9 GM
 6. 27.01.2018: Het weer vandaag, vragen HWV t/m pg 14 + hst 9 GM
 7. 15.11.2016: Het weer vandaag, vragen HWV t/m pg 14 + hst 9 GM
 8. 25.01.2014: Kap, het weer vandaag, inwatering, vragen en exameneisen
 9. 21.01.2012: Kap, het weer vandaag, inwatering, vragen en exameneisen