Lesnummer4
Zie basiscursus Hoofdstuk 9
Lesstof (theorie)
 1. Het Weer / Molenbiotoop
 2. Buien, windregels
 3. Biotoop procedures (lezen, geen examenstof)
 4. Herhaling constructie kap
 5. Presentatie: herhaling opbouw van het achtkant (PPT)
 6. Samenvatting: opbouw van het achtkant
 7. Quiz: Achtkant
 8. Quiz: Voorkeuvelens
 9. Quiz: Kapfundering
Lesstof (praktijk)
 1. Molen aan de draai brengen
 2. Veiligheidsmaatregelen: molen, publiek, zelf (schoenen, kleding)
Huiswerk:
 1. Lezen HWV: van "Wolken" tot en met "Weerkaarten"
 2. Lezen H9: 9.4 (lees online)
Uit vorige jaren:
 1. Bij les 04: weer 04.02.2023, V&A GM hstk 9, HWV t/m pg 19
 2. Bij les 04: weer 05.02.2022, V&A GM hstk 9, HWV t/m pg 19
 3. Bij les 04: weer 30.01.2021, V&A GM hstk 9, HWV t/m pg 19
 4. Bij les 04: weer 02.02.2019, V&A GM hstk 9, HWV t/m pg 19
 5. Bij les 04: weer 03.02.2018, V&A GM hstk 9, HWV t/m pg 19
 6. Bij les 04: weer 19.11.2016, V&A GM hstk 9, HWV t/m pg 19