Lesnummer43
Zie basiscursus
    Hoofdstuk 18; Vragen
Lesstof (theorie)
  1. Oefen de vragen.
Lesstof (praktijk)
  1. Oefen de vragen.
Huiswerk:
  1. H18: verder maken t/m 17
Uit vorige jaren:
  1. Het weer van 27 november 2021, vragen over hstk 18
  2. Het weer van 7 december 2019, vragen over hstk 18
  3. Het weer van 1 december 2018, vragen over hstk 18
  4. Het weer van 6 oktober 2017, vragen over hstk 18
  5. Het weer van 7 december 2013