Tijdslijn 98 dagen (zat 13 jul 2024 ... zon 7 apr 2024)
Welkom bij de MSMOG!
ANBI goedgekeurd!De Molenstichting Midden- en Oost-Groningen is een algemeen nut beogende instelling. Wij beheren tien grote en twee kleine molens in het hart van Groningen. De MSMOG hoort daarmee tot de grootste molenbezitters van de provincie Groningen.
 
OpenBadge
OpenBadge Issuer De MSMOG verzorgt eigen opleidingen. Deze worden afgesloten met examens en een certificaat. Geslaagden krijgen een OpenBadge. Met de OpenBadge kun je overal on-line laten zien en bewijzen dat je een opleiding met succes hebt afgerond.
 
Kleurplaten!
Wat is er nu leuker dan zelf een molen kleuren? Klik op het onderstaande plaatje en u komt op een pagina waar u van elk van onze molens een kleurplaat kunt vinden. De kleurplaten zijn indertijd nog gemaakt door wijlen Lammert Groenewold ter gelegenheid van het Groninger Molenweekend.
Twaalf molens - twaalf kleurplaten
 
Wanneer het op Sint Henricus droog is of regent, zeven weken duurt die zegen.
Opleiden Facebook LinkedIn Twitter
Geschreven door Henk Kloepping   
dinsdag, 16 april 2013

Op de molens van de MSMOG worden 5 opleidingen verzorgd:

 1. de landelijke opleiding tot vrijwillig molenaar van het Gilde Van Molenaars GVM
 2. de lokale opleiding voor moleninstandhouder (CEMI) bij de MSMOG.  
 3. de opleiding tot CEMI instructeur bij de MSMOG.
 4. De korte weercursus
 5. De cursus valbescherming
 6. De korte cursus schiemanswerk

De MSMOG opleidingen worden afgesloten met examens of proeven van bekwaamheid. Als je een opleiding met succes voltooit krijg je een OpenBadge. Met de OpenBadge kun je via het Internet aantonen dat je onze opleidingen met succes hebt afgerond. Dit geldt niet voor de landelijke opleiding van het GVM

Opleiding vrijwillig molenaar GVM


Video © 2013 Groninger Molenhuis

Instructeurs:
 • van 2010 tot 2014: Lammert Groenewold en Henk Klöpping
 • vanaf eind 2016 tot eind 2021 Henk Klöpping en Lex van der Gaag
 • vanaf begin 2022 tot 12 mei 2023: Henk Klöpping en Vincent Mathlener
 • vanaf 12 mei 2023 tot 1 januari 2024: Henk Klöpping en Lex van der Gaag
 • vanaf 1 januari 2024: Henk Klöpping en Bas Juk

Aan deelname van deze cursus zijn kosten verbonden. Deze kunnen worden gedragen door het MSMOG bestuur mits u binnen de gestelde tijd het examen behaalt en bereid bent zich een aantal jaren aan onze Stichting te verbinden. 

Op de molen van de Groote Polder krijg je les volgens ons eigen curriculum . In exact 1 jaar wordt de volledige lesstof van het Gilde van Molenaars doorgenomen, waarbij een logische opbouw in het materiaal is aangebracht.  Gemiddeld duurt de opleiding in Nederland ruim 3 jaar. Bij ons kan het vaak vlotter. Onze snelste leerling deed er anderhalf jaar over, inclusief de beide examens.

Zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid zijn uitgangspunten. We hebben twee instructeurs, die om en om les geven op zaterdagmiddag.  Daarnaast volg je gastlessen op andere molens die door molenaars worden verzorgd. Je krijgt dus van meerdere mensen les, dit zowel om continuiteit te borgen als ook om je vanuit diverse inzichten en ervaringen het vak bij te brengen.

Elke les bestaat uit zowel praktijk als theorie. We gebruiken voor de theorie het materiaal van het Gilde van  Molenaars. Daar hebben we een uit ervaring opgebouwde structuur in aangebracht. Daarnaast hebben we eigen materiaal om zaken te verduidelijken of aan te vullen.

We beginnen de opleiding met zes weken intensieve training weerkunde en het opbouwen van de essentiële praktische vaardigheden op de molen. Elke les komen "veiligheid" en "het weer" terug op de agenda.  Daarnaast besteden we wat meer tijd aan onze lokale molentypen en wat minder aan 'de exoten', wat aansluit bij de examenpraktijk van Het Gilde. 

Wij hechten aan transparantie van onze opleiding. Daarom zetten we alle aanvullende materialen en het lesschema on-line. Zo ontstaat ook een mooie syllabus, die mogelijk ook voor andere dan onze eigen leerlingen bruikbaar is. 

De opleiding zoals wij die geven wordt door leerlingen als "pittig" en "uitdagend" getypeerd.  Wij verwachten inzet en opkomst, de rest verzorgen wij.

Als je je na lezen van dit verhaal je aangetrokken voelt tot de manier waarop we les geven op de molen van de Groote Polder neem dan contact op om een afspraak te maken voor een proefles.  

Door ons opgeleide en geslaagde leerlingen, tussen haakjes het jaar van aanvang van de opleiding:

Door Lammert en Henk

Koos Uil (2010)

Rob Hoving (2011)

Jan Danes (2011)

Sybren Zondervan (2012)

Bert Roemeling (2012)

Arnold Wierenga (2013)

Door Lex en Henk

Vincent Mathlener (2018)

Leo Huizer (2019)

Eduard Vroom (2020)

Bertus Hoetjer (2019)  

Tot mei 2023 door Vincent en Henk, daarna door Lex en Henk 

Henk van der Mast (2021)
Albert Meijering (2021)

Door ons deels opgeleid:

Door Lammert en Henk

Anne Ridder (2010-2011, inmiddels geslaagd)

Door Lex en Henk

Ria Voorhorst (2016-2017, gestaakt in 2018 om gezondheidsredenen)

Eric Leegte (2016-2018, gewisseld naar Rolf Glazenburg, gestaakt in 2019, in 2022 opnieuw gestart bij Theo Kerkhoff in Niebert, regionaal examen behaald in maart 2023, landelijk examen behaald op 30 juni 2023, Widde Meulen, Ten Boer, 13.30 uur.)

Mischa Habermehl (2018), gestaakt in 2019 i.v.m. familieomstandigheden.

Door Vincent en Henk

Iena Wierts (2021-2022), gestaakt wegens persoonlijke omstandigheden 

Paul Cuypers (2021-2023), gestaakt om gezondheidsproblemen. 

 Door Bas en Henk

Koen van der Zwaag (2024, instandhouder CEMI-POOH) - gestaakt in maart 2024 wegens persoonlijke omstandigheden. 

Momenteel in opleiding (door Bas en Henk):

Jacco de Maat (2024, instandhouder CEMI-Master)
Marco Doornbos (2024)
Corien Mechielsen (2022, overgekomen van Dick Wijchgel, 2024 vertrokken naar het buitenland, inmiddels retour) 

Opleiding CEMI (moleninstandhouder MSMOG)


Voorzitter Reint Huizenga vertelt op RTV Noord bij Edwin Pasveer over deze opleiding

Video © 2020 RTV Noord

Leermeesters:

 • Alle molenaars van de MSMOG
 
Aan deelname van deze cursus zijn kosten verbonden. Deze kunnen worden gedragen door het MSMOG bestuur mits u binnen de gestelde tijd het examen behaalt en bereid bent zich een aantal jaren aan onze Stichting te verbinden. 

Leerpaden CEMI v3 Sommige mensen vinden het voldoende met één van de MSMOG molens te mogen werken. Daarom heeft de MSMOG de CEMI opleiding (CErtificaat MolenInstandhouder) in het leven geroepen. De CEMI opleiding leert je wat nodig is voor het type molen waarop je wilt gaan werken, waarna je met de Stichting een overeenkomst afsluit op welke molen(s) je gaat werken.

De moleninstandhouder let vooral op veiligheid en is restrictief in zijn handelen. Hij zal geen risico's nemen, ook niet die, die een vrijwillig molenaar mogelijk wel neemt. Een ander verschil met een molenaar is dat de instandhouder, waar dat veiliger is, met het werktuig in het werk zal werken.

De opleiding begint met een gesprek met (een delegatie van) het MSMOG bestuur en het afsluiten van een molenvriendenovereenkomst met de MSMOG.  Daarna ga je een korte, intensieve opleiding volgen Deze duurt 23 weken. De eerste 6 weken worden gebruikt voor oriëntatie. 's Morgens wordt onze weercursus gegeven en wordt de basis gelegd voor veilig werken.  's Middags leer je onze molens en molenaars kennen. Na 6 weken wordt het weerexamen afgenomen en kies je op welke MSMOG molen je wilt gaan werken. Je kunt op dat moment ook besluiten over te stappen naar de opleiding tot molenaar (GVM).

Blijf je de CEMI opleiding volgen ga je In overleg met de molenaar(s) van de molen waarop je wilt werken. Je plant dan wekelijks minimaal een middag in om in de praktijk te leren werken. Verder krijg je elke zaterdagmorgen les van een gecertificeerde CEMI-instructeur, die je de theorie van jouw molen aanleert. Je krijgt dus van meerdere mensen les, dit zowel om continuiteit te borgen als ook om je vanuit diverse inzichten en ervaringen het vak bij te brengen. 

Ongeveer halverwege de opleiding nemen we het examen ''veiligheid" af in combinatie met de  valbeschermingscursus. Aan het eind van de rit nemen we het examen molenbouw af, om je kennis en  kunde van molenonderdelen te testen. Daarna volgt de praktijkproef: onder de ogen van twee ervaren molenaars laat de kandidaat zien dat hij de molen verantwoord kan bedienen. 

Als je slaagt voor alle theorieexamens en de praktijkproef mag je daarna onder voorwaarden al zelfstandig op de molen werken. Gedurende het eerste jaar sta je nog wel onder toezicht van een molenaar en moet je minimaal 8 uur per maand met de molen draaien en daar aantekening van bijhouden. Daarna mag je de molen volledig zelfstandig draaien.

De kosten voor de opleiding zijn €500,-  Deze kosten worden door het bestuur voorgeschoten en kwijtgescholden op voorwaarde dat een kandidaat zijn opleiding binnen 6 maanden na aanvang met succes afrondt en daarna een moleninstandhouderscontract met de MSMOG tekent. Je moet deze kosten wel voldoen als je de opleiding niet met succes afrond binnen de gestelde tijd of geen instandhouder bij de MSMOG wilt worden.

Voel je je aangesproken, neem dan contact op .

Hieronder de lijst met mensen die het certificaat instandhouder hebben behaald:

Jacco de Maat; opgeleid vanaf 25 september 2021, geslaagd op 13 mei 2022. CEMI-KOZZ, certificaat #1050001, molen Windlust. Vanaf 18 maart 2023 voor een tweede traject opgeleid, geslaagd op 9 december 2023. CEMI-POOH (certificaat (#110002). Hij is daarmee de eerste "CEMI master" bij onze Stichting, zie zijn digitale Mastersbadge (#115001)

 Harm Kuipers  (opgeleid vanaf 25 september 2021, geslaagd op 18 juni 2022, CEMI-KOZZ, certificaat #1050002, Stel's meulen 

Lolke Lijzenga (opgeleid vanaf 25 september 2021, geslaagd op 2 juli 2022, CEMI-KOZZ, certificaat #1050003, molen Noordstar)

Harry Blankena (opgeleid vanaf 25 september 2021, geslaagd op 1 oktober 2022, CEMI-KOZZ, certificaat #1050004, Stel's meulen) 

Jan Wehrmeijer (opgeleid vanaf 1 oktober 2020, geslaagd op 1 oktober 2023, CEMI-POOH, certificaat #1100001, Fraeylemamolen)

Marjolein Heins (opgeleid vanaf 18 maart 2023, geslaagd op 23 december 2023, CEMI-NM, certificaat #1060001 , Noordermolen)

Koen van der Zwaag (opgeleid vanaf 18 maart 2023, geslaagd op 6 januari 2024, CEMI-POOH, certificaat #1100003, De Ruiten

Vanaf 18 maart 2023 in opleiding:

Marco Doornbos, Westerse molen

Henk Kramer, De Ruiten

Opleiding gestaakt:

Johan Koning (vanaf 25 september 2021, Entreprise, gestaakt maart 2022 door persoonlijke omstandigheden)
Nico Weemers (vanaf 25 september 2021, Noordermolen, gestaakt oktober 2022 door persoonlijke omstandigheden)
 

 De opleiding tot CEMI instructeur

Instructeurs:

 • Henk Klöpping

Aan deelname van deze cursus zijn kosten verbonden. Deze kunnen worden gedragen door het MSMOG bestuur mits u binnen de gestelde tijd het examen behaalt en bereid bent zich een aantal jaren aan onze Stichting te verbinden.

De opleiding tot CEMI instructeur wordt vanaf 2020 gegeven.Kandidaten leren in een aantal maanden het theoretisch kader en worden ingeleid in het lesgeven op molens,. specifiek in het lesgeven aan kandidaat moleninstandhouders.

Kandidaten voor CEMI instructeur moeten molenaar zijn (in het bezit van het getuigschrift DHM) en na het behalen van hun certificaat ten minste 3 jaren actief zijn geweest op een molen. De MSMOG heeft eigen lesmateriaal ontwikkeld. De lessen worden gegeven door een ervaren CEMI instructeur. Aan het eind van de opleiding volgen een praktijk- en een theorie-examen.

Gezien het specifieke karakter van de opleiding is deze voorbehouden aan molenaars die bij de MSMOG les willen gaan geven aan moleninstandhouders. Geïnteresseerden kunnen contact met ons opnemen .

Geslaagde CEMI instructeurs:

Henk Klöpping

Lex van der Gaag

Opleiding gestaakt:

Vincent Mathlener, wegens persoonlijke omstandigheden

 

De verkorte weercursus

Instructeurs:

 • Henk Klöpping
 • Lex van der Gaag

Aan deelname van deze cursus zijn kosten verbonden. Deze kunnen worden gedragen door het MSMOG bestuur als de cursus wordt gegeven in het kader van de opleiding tot moleninstandhouder of molenaar. 

Hoewel het waarnemen van het weer vooral in de praktijk geleerd moet worden is voor zowel molenaars als moleninstandhouders enige theoretische vorming nodig.  De verkorte weercursus baseert op eigen materiaal van de MSMOG. Dat materiaal is vrij beschikbaar via onze webstek

De cursus bestaat uit 6 lessen van elk 2 uur, gegeven op 6 aaneengesloten zaterdagmorgens. Daarna volgt een schriftelijk examen. Bij het met succes afronden van dit examen krijgt de kandidaat een certificaat en een e-badge uitgereikt.  Geïnteresseerden kunnen contact met ons opnemen .

De herhalingscursus weerkunde

Instructeur:

 • Henk Klöpping

 Omdat vergeten natuurlijk is, maar wel onhandig, organiseren we incidenteel en herhalingscursus rond het weer. Deze is vooral bedoeld voor mensen die de volledige cursus al hebben gevolgd maar de stof wat kwijt zijn geraakt, of voor mensen die in zelfstudie al veel hebben geleerd en het puntje op de I willen zetten.. De cursus bestaat uit 3 lessen van elk 2 uur, gegeven op 3 aaneengesloten zaterdagmorgens. Daarna kan men zich desgewenst alsnog opgeven voor een schriftelijk examen. Bij het met succes afronden van dit examen krijgt de kandidaat een certificaat en een e-badge uitgereikt.  Geïnteresseerden kunnen contact met ons opnemen .

De cursus valbeveiliging

Instructeurs:

 • Henk Klöpping
 • Lex van der Gaag

Aan deelname van deze cursus zijn GEEN kosten verbonden. De cursus wordt echter uitsluitend gegeven in het kader van de opleiding tot moleninstandhouder of molenaar. 

De cursus is expliciet bedoeld voor kandaten voor het DHM examen (molenaar) en door het GVM verplicht gesteld voor alle examenkandidaten.  De instructeur is een door SafeSite opgeleide instructeur. De cursus duurt een dagdeel (morgen of middag) en wordt typisch in mei en september gegeven. Kandidaten leren werken met de Petzl valbeschermingsset die (ook) bij de MSMOG wordt gebruikt.

Kandidaten voor de examens CEMI of vrijwillig molenaar GVM krijgen bericht wanneer ze deze cursus kunnen volgen.

De korte cursus schiemanswerk

Instructeur:

 • Lex van der Gaag

Het gaat hier om een incidenteel gegeven praktijkles waarin de kandidaat - meestal een molenaar of instandhouder - wordt geleerd een oogsplits en een korte splits te maken. Hiermee kan onder meer een zeil van een nieuw onderhoekstouw worden voorzien. De kandidaat heeft aan de docent laten zien dat hij de splitsen voldoende goed kan maken om in de praktijk te kunnen gebruiken.

 
< Vorige   Volgende >
 

Volgende belangrijke gebeurtenis

 Groninger Wind - (C) Buienradar

 
De weersverwachting van het KNMI: vannacht is het landinwaarts vrijwel droog. In de kustprovincies blijft het vrij nat met buien. Zaterdag is nog een bewolkte, buiige en vrij koele dag. Vooral na het weekend wordt het plaatselijk zomers warm.
 


Klik op de iconen
voor recente weerkaarten
-O-