Tijdslijn 98 dagen (zon 20 sep 2020 ... maa 15 jun 2020)
Welkom bij de MSMOG!
ANBI goedgekeurd!De Molenstichting Midden- en Oost-Groningen is een algemeen nut beogende instelling. Wij beheren tien grote en twee kleine molens in het hart van Groningen. De MSMOG hoort daarmee tot de grootste molenbezitters van de provincie Groningen.
 
OpenBadge
OpenBadge Issuer De MSMOG verzorgt eigen opleidingen. Deze worden afgesloten met examens en een certificaat. Geslaagden krijgen een OpenBadge. Met de OpenBadge kun je overal on-line laten zien en bewijzen dat je een opleiding met succes hebt afgerond.
 
Kleurplaten!
Wat is er nu leuker dan zelf een molen kleuren? Klik op het onderstaande plaatje en u komt op een pagina waar u van elk van onze molens een kleurplaat kunt vinden. De kleurplaten zijn indertijd nog gemaakt door wijlen Lammert Groenewold ter gelegenheid van het Groninger Molenweekend.
Twaalf molens - twaalf kleurplaten
 
Een warme september, een droge oktober.
Nieuws! arrow Activiteiten arrow Opleiding
Opleiden Facebook LinkedIn Twitter
Geschreven door Henk Kloepping   
dinsdag, 16 april 2013

Op de molens van de MSMOG worden 5 opleidingen verzorgd:

 1. de landelijke opleiding tot vrijwillig molenaar van het Gilde voor Vrijwillige Molenaars GVM
 2. de lokale opleiding voor moleninstandhouder (CEMI) bij de MSMOG.  
 3. de opleiding tot CEMI instructeur bij de MSMOG.
 4. De korte weercursus
 5. De cursus valbescherming

De MSMOG opleidingen worden afgesloten met examens, die als ze worden behaald beloond worden met een certificaat en een OpenBadge. Met de OpenBadge kun je via het Internet aantonen dat je onze opleidingen met succes hebt afgerond. Dit geldt niet voor de landelijke opleiding van het GVM
 
.

Opleiding vrijwillig molenaar GVM


Video © 2013 Groninger Molenhuis

Instructeurs:
 • van 2010 tot 2014: Lammert Groenewold en Henk Klöpping
 • vanaf eind 2016: Henk Klöpping en Lex van der Gaag

Aan deelname van deze cursus zijn kosten verbonden. Deze kunnen worden gedragen door het MSMOG bestuur mits u binnen de gestelde tijd het examen behaalt en bereid bent zich een aantal jaren aan onze Stichting te verbinden. 

Op de molen van de Groote Polder krijg je les volgens ons eigen curriculum . In exact 1 jaar wordt de volledige lesstof van het Gilde van Vrijwillige Molenaars doorgenomen, waarbij een logische opbouw in het materiaal is aangebracht.  Gemiddeld duurt de opleiding in Nederland ruim 3 jaar. Bij ons kan het vaak vlotter. Onze snelste leerling deed er anderhalf jaar over, inclusief de beide examens.

Zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid zijn uitgangspunten. We hebben twee instructeurs, die om en om les geven op zaterdagmiddag.  Daarnaast volg je gastlessen op andere molens die door molenaars worden verzorgd. Je krijgt dus van meerdere mensen les, dit zowel om continuiteit te borgen als ook om je vanuit diverse inzichten en ervaringen het vak bij te brengen.

Elke les bestaat uit zowel praktijk als theorie. We gebruiken voor de theorie het materiaal van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Daar hebben we een uit ervaring opgebouwde structuur in aangebracht. Daarnaast hebben we eigen materiaal om zaken te verduidelijken of aan te vullen.

We beginnen de opleiding met zes weken intensieve training weerkunde en het opbouwen van de essentiële praktische vaardigheden op de molen. Elke les komen "veiligheid" en "het weer" terug op de agenda.  Daarnaast besteden we wat meer tijd aan onze lokale molentypen en wat minder aan 'de exoten', wat aansluit bij de examenpraktijk van Het Gilde. 

Wij hechten aan transparantie van onze opleiding. Daarom zetten we alle aanvullende materialen en het lesschema on-line. Zo ontstaat ook een mooie syllabus, die mogelijk ook voor andere dan onze eigen leerlingen bruikbaar is. 

De opleiding zoals wij die geven wordt door leerlingen als "pittig" en "uitdagend" getypeerd.  Wij verwachten inzet en opkomst, de rest verzorgen wij.

Als je je na lezen van dit verhaal je aangetrokken voelt tot de manier waarop we les geven op de molen van de Groote Polder neem dan contact op om een afspraak te maken voor een proefles.  

Door ons opgeleide en geslaagde leerlingen:

Door Lammert en Henk

Koos Uil (2010)

Rob Hoving (2011)

Jan Danes (2011)

Sybren Zondervan (2012)

Bert Roemeling (2012)

Arnold Wierenga (2013)

Door Lex en Henk

Vincent Mathlener (2018)

Leo Huizer (2019)

Door ons deels opgeleid:

Door Lammert en Henk

Anne Ridder (2010-2011, inmiddels geslaagd)

Door Lex en Henk

Ria Voorhorst (2016-2017, gestaakt in 2018 om gezondheidsredenen)

Eric Leegte (2016-2018, gewisseld naar Rolf Glazenburg, gestaakt in 2019)

Mischa Habermehl (2018), gestaakt in 2019 i.v.m. familieomstandigheden.

Momenteel in opleiding:

Door Lex en Henk

Eduard Vroom (2017, op 16 november 2019 geslaagd voor het regionaal najaarsexamen 2019)
Bertus Hoetjer (2019)
 

Opleiding CEMI (moleninstandhouder MSMOG)

Voorzitter Reint Huizenga vertelt op RTV Noord bij Edwin Pasveer over deze opleiding (HTML 5 versie)
Voorzitter Reint Huizenga vertelt op RTV Noord bij Edwin Pasveer over deze opleiding (Flash versie).

Video © 2020 RTV Noord

Leermeesters:

 • Vincent Mathlener
 • Koos Uil
 
Aan deelname van deze cursus zijn kosten verbonden. Deze kunnen worden gedragen door het MSMOG bestuur mits u binnen de gestelde tijd het examen behaalt en bereid bent zich een aantal jaren aan onze Stichting te verbinden. 

Voor veel mensen is de GVM opleiding te zwaar en te uitgebreid. Niet iedereen wil op alle molens in Nederland kunnen draaien, sommige mensen vinden het al heel fijn om op één van de MSMOG molens te mogen draaien. Daarom heeft de MSMOG de CEMI opleiding (CErtificaat MolenInstandhouder) in het leven geroepen. Na het voltooien van deze opleiding en het behalen van de examens mag je jezelf moleninstandhouder bij de MSMOG noemen.  je wordt vooral praktisch geschoold en leert heel gericht veilig werken met maar één molen of molentype. De CEMI opleiding leert je precies dat wat nodig is voor die ene molen - en niet meer. 

De moleninstandhouder is gezond, recht van lijf en leden en in staat om het soms zware werk op een molen goed uit te voeren. Hij (of zij!) schuwt weer en wind niet en heeft plezier in de omgang met het oude instrument. Hij stemt in met de werkwijzen van de MSMOG en past in de open, amicale en coöperatieve cultuur van de MSMOG. De moleninstandhouder let vooral op veiligheid en is restrictief in zijn handelen. Hij zal geen risico's nemen, ook niet die, die een vrijwillig molenaar mogelijk wel neemt, zoals draaien bij windkrachten boven 5 Bft, of draaien bij vlagerige wind. Net als de GVM molenaar zal ook hij uitsluitend voor de Prins (dat is: onbelast) mogen draaien.

De opleiding begint met een gesprek met (een delegatie van) het MSMOG bestuur en het afsluiten van een molenvriendenovereenkomst met de MSMOG.  Daarna ga je een korte, intensieve opleiding volgen, die afhankelijk van molen(type) tussen de 3 en 6 maanden duurt. Daarna worden je twee examens afgenomen: eerst een theorieexamen, en slaag je daarvoor dan volgt een praktijktoets. Je mag daarna onder voorwaarden al zelfstandig op de molen werken. Gedurende het eerste jaar sta je nog wel onder toezicht van een molenaar en moet je minimaal 8 uur per maand met de molen draaien en daar aantekening van bijhouden. Daarna mag je de molen volledig zelfstandig draaien. 

We hebben een groep molenaars die om en om les geven in overleg met de kandidaten en molenaar van de molen waar de leerling voor wordt opgeleid.  Je krijgt dus van meerdere mensen les, dit zowel om continuiteit te borgen als ook om je vanuit diverse inzichten en ervaringen het vak bij te brengen. 

De kosten voor de opleiding zijn €500,-  Deze kosten worden door het bestuur voorgeschoten en kwijtgescholden op voorwaarde dat een kandidaat zijn opleiding binnen 6 maanden na aanvang met succes afrondt en daarna een moleninstandhouderscontract met de MSMOG tekent. Je moet deze kosten wel voldoen als je de opleiding niet met succes afrond binnen de gestelde tijd of geen instandhouder bij de MSMOG wilt worden.

Voel je je aangesproken, neem dan contact op .

Door ons opgeleide en geslaagde leerlingen:

Taeke Overdijk (januari 2019, buitengewoon benoemd instandhouder op de Noordstar)

Kandidaten voor de opleiding:

Erik Leegte (2020)

Jan Wehrmeijer (2020, opleiding instandhouder op de Fraeylema)

Janneke Hetebrij (2020, opleiding instandhouder op de  Noordstar)
 

 De opleiding tot CEMI instructeur

Instructeurs:

 • Henk Klöpping

Aan deelname van deze cursus zijn kosten verbonden. Deze kunnen worden gedragen door het MSMOG bestuur mits u binnen de gestelde tijd het examen behaalt en bereid bent zich een aantal jaren aan onze Stichting te verbinden.

De opleiding tot CEMI instructeur wordt vanaf 2020 gegeven.Kandidaten leren in een aantal maanden het theoretisch kader en worden ingeleid in het lesgeven op molens,. specifiek in het lesgeven aan kandidaat moleninstandhouders.

Kandidaten voor CEMI instructeur moeten molenaar zijn (in het bezit van het getuigschrift DHM) en na het behalen van hun certificaat ten minste 3 jaren actief zijn geweest op een molen. De MSMOG heeft eigen lesmateriaal ontwikkeld. De lessen worden gegeven door een ervaren CEMI instructeur. Aan het eind van de opleiding volgen een praktijk- en een theorie-examen.

Gezien het specifieke karakter van de opleiding is deze voorbehouden aan molenaars die bij de MSMOG les willen gaan geven aan moleninstandhouders. Geïnteresseerden kunnen contact met ons opnemen .

 

De verkorte weercursus

Instructeurs:

 • Henk Klöpping
 • Lex van der Gaag

Aan deelname van deze cursus zijn kosten verbonden. Deze kunnen worden gedragen door het MSMOG bestuur als de cursus wordt gegeven in het kader van de opleiding tot moleninstandhouder of molenaar. 

Hoewel het waarnemen van het weer vooral in de praktijk geleerd moet worden is voor zowel molenaars als moleninstandhouders enige theoretische vorming nodig.  De verkorte weercursus baseert op eigen materiaal van de MSMOG. Dat materiaal is vrij beschikbaar via onze webstek

De cursus bestaat uit 6 lessen van elk 2 uur, gegeven op 6 aaneengesloten zaterdagmorgens. Daarna volg een schriftelijk examen. Bij het met succes afronden van dit examen krijgt de kandidaat een certificaat en een e-badge uitgereikt.  Geïnteresseerden kunnen contact met ons opnemen .

 

De cursus valbeveiliging

Instructeurs:

 • Henk Klöpping
 • Lex van der Gaag

Aan deelname van deze cursus zijn GEEN kosten verbonden. De cursus wordt echter uitsluitend gegeven in het kader van de opleiding tot moleninstandhouder of molenaar. 

De cursus is expliciet bedoeld voor kandaten voor het DHM examen (molenaar) en door het GVM verplicht gesteld voor alle examenkandidaten.  De instructeur is een door SafeSite opgeleide instructeur. De cursus duurt een dagdeel (morgen of middag) en wordt typisch in mei en september gegeven. Kandidaten leren werken met de Petzl valbeschermingsset die (ook) bij de MSMOG wordt gebruikt.

Kandidaten voor de examens CEMI of vrijwillig molenaar GVM krijgen bericht wanneer ze deze cursus kunnen volgen. 

 

 
< Vorige   Volgende >
 

Volgende belangrijke gebeurtenis

 Groninger Wind - (C) Buienradar

 
De weersverwachting van het KNMI: vandaag is het zonnig, alleen in het uiterste zuiden kan wat hoge bewolking voorkomen. Het blijft droog en de middagtemperatuur loopt uiteen van 19°C op de Wadden tot 25°C in het zuiden.
 


Klik op de iconen
voor recente weerkaarten
-O-