Tijdslijn 98 dagen (vri 12 jul 2024 ... zat 6 apr 2024)
Welkom bij de MSMOG!
ANBI goedgekeurd!De Molenstichting Midden- en Oost-Groningen is een algemeen nut beogende instelling. Wij beheren tien grote en twee kleine molens in het hart van Groningen. De MSMOG hoort daarmee tot de grootste molenbezitters van de provincie Groningen.
 
OpenBadge
OpenBadge Issuer De MSMOG verzorgt eigen opleidingen. Deze worden afgesloten met examens en een certificaat. Geslaagden krijgen een OpenBadge. Met de OpenBadge kun je overal on-line laten zien en bewijzen dat je een opleiding met succes hebt afgerond.
 
Kleurplaten!
Wat is er nu leuker dan zelf een molen kleuren? Klik op het onderstaande plaatje en u komt op een pagina waar u van elk van onze molens een kleurplaat kunt vinden. De kleurplaten zijn indertijd nog gemaakt door wijlen Lammert Groenewold ter gelegenheid van het Groninger Molenweekend.
Twaalf molens - twaalf kleurplaten
 
De wakkere hooimaand geeft de zeisen, de maaier in de hand met vlijt, daar lege schuren hooi vereisen, om het vee te voeden in wintertijd.
Nieuws! arrow Over ons arrow Molenaars
Onze molenaars en instandhouders Facebook LinkedIn Twitter
Geschreven door het Bestuur   

Hieronder vindt u de namen van onze molenaars en moleninstandhouders.

Deze pagina is verdeel in drie delen:

  1. De lijst van molenaars
  2. De lijst van moleninstandhouders
  3. De erelijst

Molenaars

Al deze molenaars zijn in het bezit van het officiële Getuigschrift van de Vereniging De Hollandsche Molen en behoren daarmee tot de ruim duizend actieve gediplomeerde molenaars die Nederland rijk is. Molenaars mogen op alle molens - en dus ook op alle MSMOG molens - zelfstandig werken en draaien. Wel hebben ze vaak een "vaste molen".

De opbouw van de lijst is als volgt: eerst een regel met daarop  hun naam, dan tussen ronde haakjes op welke molen ze (vooral) draaien en dan, indien van toepassing, tussen rechte haken eventuele andere rollen van deze molenaar. Daaronder volgt dan een korte typering van de molenaar.

André Schuthof (De Dellen) [ook molenvriend]

André is al langere tijd actief in de molenwereld. Naast molenaar is hij ook klokkenmaker. 

Arnold Wierenga [ook molenvrien]

Opgeleid door de MSMOG, Lammert en Henk . Afgestudeerd in 2011. Op diverse molens gewerkt, terug gekeerd naar het oude nest in 2019.

Bernard Koning [ook molenvriend]

Vanaf februari 2024 molenaar op de Entreprise. Eén van onze jongste molenaars!

Chris West (Stel's Meulen) [ook molenvriend]

Op 16 juli 2017 tekende technicus en hobbymolenaar Chris West uit de Amerikaanse staat Vermont het molenaarscontract.  De geboren New Yorker West trouwde een Groningse uit Zuidhorn. Haar moeder woont inmiddels in Stad en West en zijn vrouw bezoeken haar een paar keer per jaar. En als hij toch bij zijn schoonmoeder is, wil West graag een Groningse molen laten draaien. Dat zal - bij voorkeur - Stel's Meulen zijn. Chris is met afstand de verst van de molen wonende molenaar bij onze Stichting. 

Eduard Vroom (Stel's Meulen)

Eduard was sinds 2017 in opleiding voor molenaar en had het regionaal examen van het GVM met succes voltooid. De Coronacrisis gooide roet in het eten en dus moest hij lang wachten op het landelijk examen. Om hem in staat te stellen de praktische vaardigheden te onderhouden en gezien de resultaten van zijn examen is hij bij bestuursbesluit van 12 juni 2020 benoemd tot  buitengewoon instandhouder. Hij voldeed (ruim!) aan de eisen die we aan de instandhouder stellen. Eduard heeft vervolgens gewerkt op de Entreprise in Kolham. En op  6 oktober 2020 is hij alsnog met vlag en wimpel geslaagd op molen Edens in Winschoten. 

Grieto de Vries (Stel's Meulen)  [ook lid TC,archivaris]

Grieto is molenaar op Stel's Meulen in Harkstede. Daarnaast is hij lid van de technische commissie. Hij was van 1990 tot 2017 molenaar op De Noordstar.

Henk Helmantel (De Ruiten) [ook molenvriend,archivaris]

Molenaar sinds 2006. Henk was penningmeester van de Slochter Molenstichting van 2009 tot 2014. Hij  was lid van de Activiteitencommissie vanaf 2006 tot en met 2014. Hij is de bedenker van de naam 'het SMS-je', de naam van het donateursblad van de SMS. Zeer regelmatig, maar vooral op zondagmiddag te vinden op molen De Ruiten. Vanaf 1 mei 2016 tot september 2019 was Henk lid van de technische commissie.

Henk Kloepping (Molen van de Groote Polder) [ook informatiebeheerder,instructeur,lid leerteam]

Molenaar sinds 2006. Documenteerde zijn opleiding op het Internet (zie Het Maalboek). Henk was secretaris van de commissie communicatie van de MSMOG tot 1 april 2019. Daarnaast al sinds 2007 webmaster voor de Slochter Molenstichting en sinds 1 maart 2015 van de MSMOG. Henk is regiocoördinator van het voormalig Groninger Molenhuis (nu: Erfgoedpartners). Daarnaast heeft hij vanaf 2009 tot 2015 samen met Lammert Groenewold les gegeven. Hij zat een van 2019 tot 2022 in de technische commissie. Vanaf oktober 2016 tot 2022 gaf hij samen met Lex van de Gaag les, daarna anderhalf jaar lang met Vincent Mathlener. Inmiddels heeft Lex het weer overgenomen. Henk woont in het huis achter de Groote Polder.

Koos Uil (Fraeylema)

Opgeleid door Lammert Groenewold en Henk Klöpping. In 2011 afgestudeerd en gelijk al aan de slag op de Fraeylema. Samen met Lex van der Gaag (zie hieronder) ook molenaar op de Olinger Koloniemolen aan de Groeve bij Overschild.

Lex van der Gaag (Windlust) [ook instructeur. lid leerteam]

In 2006 afgestudeerd. Enthousiast molenaar op molen Windlust. Tevens zeer handig met touwwerk, zeildoek, naald en draad. Samen met Koos Uil (zie hierboven) ook molenaar op de Olinger Koloniemolen aan de Groeve bij Overschild en evenals Marius Biesheuvel (zie hieronder) olieslager geweest op de Wachter. Lex is van 2015 tot 2019 lid geweest van de technische commissie. Hij gaf samen met Henk van oktober 2016 tot januari 2022 les op de molen van de  Groote Polder en is in mei 2023 weer terug als instructeur.

Martin van Doornik (Entreprise)

Martin is sinds 1981 molenaar. Hij draait al sinds 3 maart 2013 op de Entreprise en is per 10 januari 2014 formeel aangesteld als molenaar op de Entreprise. Martin is van 1951, is gehuwd en woont in Westernieland. 

Vincent Mathlener (De Noordermolen) [ook molenvriend]

Vincent heeft zich op 9 mei 2015 aangemeld bij de molen van de Groote Polder als leerling. Hij is op 18 november 2017 geslaagd voor het regionaal examen en is op 25 april 2018 in het bezit gekomen van het DHM getuigschrift. Vincent is molenaar op de Noordermolen.  Daarnaast gaf hij anderhalf jaar lang samen met Henk Klöpping les op de molen van de Groote Polder. 

Wim van Rheen (Westerse Molen) [ook lid CC]

Westerse molenaar vanaf het moment dat hij op 11 mei 1998 geslaagd was voor het molenaarsexamen. Ook is hij regiocoördinator voor het Groninger Molenhuis voor de Gemeenten Menterwolde en Oldambt. Bezoekt wel eens een molendag in een andere regio en heeft vele contacten met collegamolenaars. Heeft grote kennis van het huidige molenbestand in Nederland. 

Onze moleninstandhouders

Moleninstandhouders zijn nadrukkelijk geen molenaar, maar draaien wel zelfstandig met een molen. Om dat te kunnen zijn ze opgeleid door de MSMOG en dan heten ze ook wel CEMI's (houders van het Certificaat Moleninstandhouder). Soms wordt een moleninstandhouder buitengewoon benoemd door het Bestuur. In dat geval heeft de instandhouder niet het Certificaat Moleninstandhouder, maar acht het Bestuur het verantwoord dat de molen door hem of haar gedraaid wordt.

Taeke Overdijk [ook bestuurslid,molenvriend] (De Noordstar)

Taeke is bij uitzondering, gezien zijn staat van dienst van 20+ jaren door het bestuur tot buitengewoon instandhouder benoemd met het recht de molen zelfstandig te bedienen.
Eduard Vroom (Entreprise)
Eduard was in opleiding voor molenaar. Hij had zijn toelatingexamen al met succes gedaan maar toen kwam Corona. Om hem in staat te stellen de praktische vaardigheden te onderhouden en gezien de resultaten van zijn examen is hij bij bestuursbesluit van 12 juni 2020 benoemd tot  buitengewoon instandhouder. Hij voldeed (ruim!) aan de eisen die we aan de instandhouder stellen. Eduard heeft vervolgens gewerkt op de Entreprise in Kolham. En op  6 oktober 2020 is hij alsnog met vlag en wimpel geslaagd voor het molenaarsexamen (DHM) op molen Edens in Winschoten. 

Jacco de Maat [ook molengids,molenvriend,lid TC] (Windlust)

Jacco heeft zijn certificaat KOZZ (#1050001)  op 13 mei 2022 behaald. Jacco heeft inmiddels (meer dan) 100 draaiuren in vier seizoenen gemaakt en is op 13 mei 2023 benoemd tot volledig gecertificeerd instandhouder, met het recht de molen zelfstandig te bedienen.

Op 9 december 2023 heeft Jacco zijn tweede instandhouderscertificaat behaald (Jacco de Maat's digitale badge PO OH  (#110002) verifiëren). Hij is daarmee de eerste "CEMI master" bij onze Stichting, zie  Jacco de Maat's digitale Mastersbadge (#115001) verifiëren

Harm Kuipers [ook lid TC,molenvriend](Stel's Meulen)

Harm heeft zijn certificaat (#1050002) op 18 juni 2022 behaald. Daarmee mag hij onder voorwaarden zelfstandig op onze korenmolens met zelfzwichting werken.  Harm heeft inmiddels (meer dan) 100 draauren in vier seizoenen gemaakt en is op 13 juni 2023 benoemd tot volledig gecertificeerd instandhouder met het recht de molen zelfstandig te  bedienen.

Lolke Lijzenga [ook molenvriend] (Noordstar)

Lolke heeft zijn certificaat (#1050003) op 2 juli 2022 behaald. Daarmee mag hij onder voorwaarden zelfstandig op onze korenmolens met zelfzwichting werken. Lolke heeft inmiddels (meer dan) 100 draaiuren in vier seizoenen gemaakt en is op 11 december 2023 benoemd tot gecertificeerd instandhouder, met het recht de molen zelfstandig te bedienen.

Harry Blankena [ook molenvriend] (Stel's Meulen)

Harry heeft zijn certificaat (#1050004) op 1 oktober 2022 behaald. Daarmee mocht hij onder voorwaarden zelfstandig op onze korenmolens met zelfzwichting werken.  Harry heeft inmiddels (meer dan) 100 draaiuren in vier seizoenen gemaakt en is op 10 november 2023 benoemd tot gecertificeerd instandhouder, met het recht de molen zelfstandig te bedienen.

Jan Wehrmeijer [ook molengids] (Fraeylemamolen)

 Jan was onze allereerste leerling instandhouder. Jan heeft een druk leven, zo is hij ook wijnboer en koster van een kerk. Dus heeft hij wat langer gedaan over de "korte" opleiding. Maar die langere tijd heeft, net als met wijn, tot prima resutaat geleid. Jan heeft zijn certificaat (#1100001) op 4 november 2023 behaald. Als hij in het eerste jaar 100 of meer draaiuren kan aftekenen in zijn maalboek wordt hij benoemd tot gecertificeerd instandhouder, met het recht de molen zelfstandig te bedienen.

Marjolein Heins (Noordermolen)

Marjolein heeft haar certificaat (#1060001) op 23 december 2023 met vlag en wimpel behaald. Daarmee mag ze onder voorwaarden zelfstandig op de Noordermolen werken. Als zij in het eerste jaar 100 of meer draaiuren kan aftekenen in haar maalboek wordt ze benoemd tot gecertificeerd instandhouder, met het recht de molen zelfstandig te bedienen.

Koen van der Zwaag (De Ruiten)

Koen heeft zijn certificaat (#1100003) op 6 januari 2024 met vlag en wimpel behaald. Daarmee mag hij onder voorwaarden zelfstandig op molen De Ruiten werken. Als hij in het eerste jaar 100 of meer draaiuren kan aftekenen in zijn maalboek wordt hij benoemd tot gecertificeerd instandhouder, met het recht de molen zelfstandig te bedienen.

Marco Doornbos (Molen van de Groote Polder)

Marco heeft zijn certificaat (#1100004) op 1 juni 2024 met vlag en wimpel behaald. Daarmee mag hij onder voorwaarden zelfstandig op de molen van de Groote Polder werken. Als hij in het eerste jaar 100 of meer draaiuren kan aftekenen in zijn maalboek wordt hij benoemd tot gecertificeerd instandhouder, met het recht de molen zelfstandig te bedienen.

Erelijst

De mensen op deze erelijst zijn we heel dankbaar voor het goede werk dat ze voor onze molens hebben gedaan. 

Jan Danes (Entreprise) [ook molengids,molenvriend]

Opgeleid door Henk en Lammert. Molenaar op molen de Entreprise in Kolham. Na een tijdje inactief te zijn geweest (vanaf 2016 tot 2022) is Jan nog een tijdje "hulpmolenaar" geweest. Vanaf 1 juni 2024 is hij helaas niet meer beschikbaar wegens verhuizing naar een plek die te ver van onze molens afligt. 

Bert Roemeling (Entreprise)

Opgeleid door Lammert en Henk. In 2013 afgestudeerd - met vlag en wimpel. Bert heeft altijd op de Entreprise gewerkt tot hij in 2021 zijn activiteiten staakte om persoonlijke redenen.

Egbert Reining (Windlust)

In 2019 was Egbert, met zijn 21 jaar, de jongste molenaar bij onze Stichting. Egbert  heeft gewerkt met de Windlust. Door persoonlijke omstandigheden kan hij - we hopen tijdelijk - niet meer bijdragen. 

 Hans Tiddens (De Dellen)

Opgeleid door de Molenwerkgroep Oost Groningen en examen gedaan op De Goliath op 1 oktober 1992. Hij is altijd op De Dellen gebleven. Eerst als 2e molenaar en vanaf 2005 als eerste molenaar. Roelof Lemminga was tot 2005 1e molenaar. Hij overleed in 2006. Op Molendag wordt sinds 5 jaar aan het radio-evenement “Mills on the Air” meegedaan onder de roepnaam PA6WMDD, die jaarlijks door het Agentschap Telecom toegewezen wordt. Er zijn dan op verschillende molens in Nederland en Engeland radiozendamateurs actief, die verbindingen met andere molens maken. Hans was lid van de technische commissie.

Roelof Beugel (Fraeylema)

Eén van de "old hands", met meer dan 20 jaar ervaring. Roelof was van 2006 tot en met 2014 lid van de Activiteitencommissie. Hij was - tot zijn verhuizing naar elders in 2018 - regelmatig te vinden op "Lutje meuln", ook wel de Fraeylemamolen genoemd. 

Gerrit Tammenga (Stel's Meulen)

In 2006 afgestudeerd. Samen met Remy regelmatig te vinden in en op Stel's meulen, waar hij naast woont. Handig met hout en metaal, draait zijn hand niet om voor wat moeilijke knopen.  Op 16 december 2017 nam Gerrit, na meer dan 10 jaar molenaar te zijn geweest, formeel afscheid.

Geert Manting (De Noordermolen)

Opgeleid door Gerda Koster. Molenaar sinds 1999. Van 1999 tot 2005 molenaar op Udema's molen in Ganzedijk. Na renovatie in 2005 molenaar op" De Noordermolen" in Noordbroek.  Op 9 december 2017 heeft Geert de laatste keer de Noordermolen gedraaid. Hij was tot die tijd ook assistent instructeur en heeft zo zijn eigen opvolger opgeleid.

 Remy Strijbosch (Stel's Meulen)

In 2006 afgestudeerd. Samen met Gerrit regelmatig te vinden in en op Stel's meuln.  In 2017 verhuisd en daarom nu bij ons geen molenaar meer.

Marius Biesheuvel (Windlust)

Afgestudeerd in 1993. Nog even op de Entreprise gedraaid, sinds 1994 molenaar op Windlust. Heeft nog met de laatste vakmulder op deze molen (K. van der Zwaag) gewerkt. Was ook olieslager op molen De Wachter in Zuidlaren. Na 30 jaar molenaar te zijn geweest heeft Marius besloten er een punt achter te zetten. Hij nam op 15 december 2023 formeel afscheid als molenaar, al zal hij ongetwijfeld af en toe nog langskomen op de MsMOG molens.

✝ Lammert Groenewold (molen van de Groote Polder) 

Lammert was sinds 1979 actief als molenaar. In 2007 heeft hij de instructeurstatus aangevraagd, hij gaf regelmatig les op lesmolen De Groote Polder. Lammert is bijna 15 jaar secretaris van de Slochter Molenstichting geweest (tot december 2012). Hij was sinds 2015 lid van de technische commissie. Handig met hout: zo heeft hij onder meer het speelmolentje bij De Groote Polder gemaakt. Zijn grote verdiensten voor onze Stichting en de molenwereld in het algemeen blijkt ook uit het gegeven dat hij in maart 2013 het certificaat voor Vernuft en Volharding heeft uitgereikt gekregen . Lammert is op 22 januari 2016 overleden na een lang gevecht tegen een vreselijke ziekte.

Hans Bergman (Entreprise)

Hans was lange tijd molenaar op de molen de Entreprise in Kolham. Heeft de opbouw nog net mogen meemaken. Is daarna molenaar geworden op molen De Boezemvriend in De Groeve.  Hans is op 21 april 2017 overleden.

✝ Bertus Hoetjer (De Ruiten) [ook molenvriend]

Opgeleid door Lex van der Gaag en Henk Klöpping.  Ondanks de Coronacrisis heeft Bertus zijn opleiding toch nog binnen 2 jaar afgerond. Hij slaagde voor het landelijk examen op 16 september 2021. Bertus heeft maar kort met Henk Helmantel op molen De Ruiten kunnen werken. Hij overleed op 9 maart 2022.

Bijgewerkt op ( donderdag, 20 juni 2024 )
 
 

Volgende belangrijke gebeurtenis

 Groninger Wind - (C) Buienradar

 
De weersverwachting van het KNMI: vanavond en vannacht is het landinwaarts vrijwel droog. In de kustprovincies blijft het vrij nat met buien. Morgen is nog een bewolkte, buiige en vrij koele dag. Vooral na het weekend wordt het plaatselijk zomers warm.
 


Klik op de iconen
voor recente weerkaarten
-O-