Tijdslijn 98 dagen (maa 19 apr 2021 ... din 12 jan 2021)
Welkom bij de MSMOG!
ANBI goedgekeurd!De Molenstichting Midden- en Oost-Groningen is een algemeen nut beogende instelling. Wij beheren tien grote en twee kleine molens in het hart van Groningen. De MSMOG hoort daarmee tot de grootste molenbezitters van de provincie Groningen.
 
OpenBadge
OpenBadge Issuer De MSMOG verzorgt eigen opleidingen. Deze worden afgesloten met examens en een certificaat. Geslaagden krijgen een OpenBadge. Met de OpenBadge kun je overal on-line laten zien en bewijzen dat je een opleiding met succes hebt afgerond.
 
Kleurplaten!
Wat is er nu leuker dan zelf een molen kleuren? Klik op het onderstaande plaatje en u komt op een pagina waar u van elk van onze molens een kleurplaat kunt vinden. De kleurplaten zijn indertijd nog gemaakt door wijlen Lammert Groenewold ter gelegenheid van het Groninger Molenweekend.
Twaalf molens - twaalf kleurplaten
 
Aprilse vlokjes, brengen mei'se klokjes.
Nieuws! arrow Over ons arrow Molenaars
Onze molenaars en instandhouders Facebook LinkedIn Twitter
Geschreven door het Bestuur   

Hieronder vindt u de namen van onze molenaars en moleninstandhouders.

Deze pagina is verdeel in drie delen:

  1. De lijst van molenaars
  2. De lijst van moleninstandhouders
  3. De erelijst

Molenaars

Alle MSMOG molenaars zijn in het bezit van het DHM getuigschrift vrijwillig molenaar. Molenaars mogen op alle molens - en dus ook op alle MSMOG molens - zelfstandig werken en draaien. Wel hebben ze vaak een "vaste molen".

De opbouw van de lijst is als volgt: eerst een regel met daarop  hun naam, dan tussen ronde haakjes op welke molen ze (vooral) draaien en dan, indien van toepassing, tussen rechte haken eventuele andere rollen van deze molenaar. Daaronder volgt dan een korte typering van de molenaar.

Koos Uil (Fraeylema)

Opgeleid door Lammert Groenewold en Henk Klöpping. In 2011 afgestudeerd en gelijk al aan de slag op de Fraeylema. Samen met Lex van der Gaag (zie hieronder) ook molenaar op de Olinger Koloniemolen aan de Groeve bij Overschild.

Henk Kloepping (Molen van de Groote Polder) [ook informatiebeheerder,lid TC,instructeur]

Molenaar sinds 2006. Documenteerde zijn opleiding op het Internet (zie Het Maalboek). Henk was secretaris van de commissie communicatie van de MSMOG tot 1 april 2019. Daarnaast al sinds 2007 webmaster voor de Slochter Molenstichting en sinds 1 maart 2015 van de MSMOG. Henk is regiocoördinator van de regio Midden van het Groninger Molenhuis. Daarnaast heeft hij vanaf 2009 tot 2015 samen met Lammert Groenewold les gegeven. Hij is lid van de technische commissie. Vanaf oktober 2016 geeft hij samen met Lex van de Gaag les. Een thuiswedstrijd, Henk woont in het huis achter de Groote Polder.

Vincent Mathlener (De Noordermolen) [ook molenvriend,lid CC]

Vincent heeft zich op 9 mei 2015 aangemeld bij de molen van de Groote Polder als leerling. Hij is op 18 november 2017 geslaagd voor het regionaal examen en is op 25 april 2018 in het bezit gekomen van het DHM getuigschrift. Vincent is molenaar op de Noordermolen. Verder zal Vincent ook graag eens draaien met één van de andere molens van onze organisatie, hij is nu al regelmatig op de Entreprise te vinden.

Henk Helmantel (De Ruiten) [ook molenvriend]

Molenaar sinds 2006. Henk was penningmeester van de Slochter Molenstichting van 2009 tot 2014. Hij  was lid van de Activiteitencommissie vanaf 2006 tot en met 2014. Hij is de bedenker van de naam 'het SMS-je', de naam van het donateursblad van de SMS. Zeer regelmatig, maar vooral op zondagmiddag te vinden op molen De Ruiten. Vanaf 1 mei 2016 tot september 2019 was Henk lid van de technische commissie.

Lex van der Gaag (Windlust) [ook instructeur]

In 2006 afgestudeerd. Enthousiast molenaar op molen Windlust. Tevens zeer handig met touwwerk, zeildoek, naald en draad. Samen met Koos Uil (zie hierboven) ook molenaar op de Olinger Koloniemolen aan de Groeve bij Overschild en evenals Marius Biesheuvel (zie hieronder) olieslager geweest op de Wachter. Lex is van 2015 tot 2019 lid geweest van de technische commissie. Hij geeft samen met Henk sinds oktober 2016 les op de molen van de  Groote Polder.

Marius Biesheuvel (Windlust)

Afgestudeerd in 1993. Nog even op de Entreprise gedraaid, sinds 1994 molenaar op Windlust. Heeft nog met de laatste vakmulder op deze molen (K. van der Zwaag) gewerkt. Was ook olieslager op molen De Wachter in Zuidlaren.

Chris West (Stel's Meulen) [ook molenvriend]

Op 16 juli 2017 tekende technicus en hobbymolenaar Chris West uit de Amerikaanse staat Vermont het molenaarscontract.  De geboren New Yorker West trouwde een Groningse uit Zuidhorn. Haar moeder woont inmiddels in Stad en West en zijn vrouw bezoeken haar een paar keer per jaar. En als hij toch bij zijn schoonmoeder is, wil West graag een Groningse molen laten draaien. Dat zal - bij voorkeur - Stel's Meulen zijn. Chris is met afstand de verst van de molen wonende molenaar bij onze Stichting. 

Bert Roemeling (Entreprise)

Opgeleid door Lammert en Henk. In 2013 afgestudeerd - met vlag en wimpel. Bert wilde altijd al graag op de Entreprise gaan werken en het Bestuur heeft dan ook, toen hij met succes examen had gedaan, zijn benoeming in orde gemaakt.

Martin van Doornik (Entreprise)

Martin is sinds 1981 molenaar. Hij draait al sinds 3 maart 2013 op de Entreprise en is per 10 januari 2014 formeel aangesteld als molenaar op de Entreprise. Martin is van 1951, is gehuwd en woont in Westernieland. 

Grieto de Vries (Stel's Meulen)  [ook lid TC]

Grieto is molenaar op Stel's Meulen in Harkstede. Daarnaast is hij lid van de technische commissie. Hij was van 1990 tot 2017 molenaar op De Noordstar.

Wim van Rheen (Westerse Molen) [ook lid CC]

Westerse molenaar vanaf het moment dat hij op 11 mei 1998 geslaagd was voor het molenaarsexamen. Ook is hij regiocoördinator voor het Groninger Molenhuis voor de Gemeenten Menterwolde en Oldambt. Bezoekt weleens een molendag in een andere regio en heeft vele contacten met collegamolenaars. Heeft grote kennis van het huidige molenbestand in Nederland. Wim is voorzitter van de commissie communicatie. 

André Schuthof (De Dellen) [ook molenvriend]

André is al langere tijd actief in de molenwereld. Naast molenaar is hij ook klokkenmaker. 

Arnold Wierenga (Westerse Molen) [ook molenvrien]

Opgeleid door de MSMOG, Lammert en Henk . Afgestudeerd in 2011. Op diverse molens gewerkt, terug gekeerd naar het oude nest in 2019.

Eduard Vroom (Stel's Meulen)

Eduard was sinds 2017 in opleiding voor molenaar en had het regionaal examen van het GVM met succes voltooid. De Coronacrisis gooide roet in het eten en dus moest hij lang wachten op het landelijk examen. Om hem in staat te stellen de praktische vaardigheden te onderhouden en gezien de resultaten van zijn examen is hij bij bestuursbesluit van 12 juni 2020 benoemd tot  buitengewoon instandhouder. Hij voldeed (ruim!) aan de eisen die we aan de instandhouder stellen. Eduard heeft vervolgens gewerkt op de Entreprise in Kolham. En op  6 oktober 2020 is hij alsnog met vlag en wimpel geslaagd op molen Edens in Winschoten. 
Al deze molenaars zijn in het bezit van het officiële Getuigschrift van de Vereniging De Hollandsche Molen en behoren daarmee tot de ruim duizend actieve gediplomeerde molenaars die Nederland rijk is.

Onze moleninstandhouders

Moleninstandhouders zijn nadrukkelijk geen molenaar, maar draaien wel zelfstandig met een molen. Om dat te kunnen zijn ze opgeleid door de MSMOG en dan heten ze ook wel CEMI's (houders van het Certificaat Moleninstandhouder). Soms wordt een moleninstandhouder buitengewoon benoemd door het Bestuur. In dat geval heeft de instandhouder niet het Certificaat Moleninstandhouder, maar acht het Bestuur het verantwoord dat de molen door hem of haar gedraaid wordt. 

Taeke Overdijk (De Noordstar)

Taeke is bij uitzondering, gezien zijn staat van dienst van 20+ jaren door het bestuur tot buitengewoon instandhouder benoemd.  Hij werkt op de Noordstar in Noordbroek.

Erelijst

De mensen op deze erelijst zijn we heel dankbaar voor het goede werk dat ze voor onze molens hebben gedaan. 

Egbert Reining (Windlust)

In 2019 was Egbert, met zijn 21 jaar, de jongste molenaar bij onze Stichting. Egbert  heeft gewerkt met de Windlust. Door persoonlijke omstandigheden kan hij - we hopen tijdelijk - niet meer bijdragen. 

 Hans Tiddens (De Dellen)

Opgeleid door de Molenwerkgroep Oost Groningen en examen gedaan op De Goliath op 1 oktober 1992. Hij is altijd op De Dellen gebleven. Eerst als 2e molenaar en vanaf 2005 als eerste molenaar. Roelof Lemminga was tot 2005 1e molenaar. Hij overleed in 2006. Op Molendag wordt sinds 5 jaar aan het radio-evenement “Mills on the Air” meegedaan onder de roepnaam PA6WMDD, die jaarlijks door het Agentschap Telecom toegewezen wordt. Er zijn dan op verschillende molens in Nederland en Engeland radiozendamateurs actief, die verbindingen met andere molens maken. Hans was lid van de technische commissie.

Roelof Beugel (Fraeylema)

Eén van de "old hands", met meer dan 20 jaar ervaring. Roelof was van 2006 tot en met 2014 lid van de Activiteitencommissie. Hij was - tot zijn verhuizing naar elders in 2018 - regelmatig te vinden op "Lutje meuln", ook wel de Fraeylemamolen genoemd. 

Gerrit Tammenga (Stel's Meulen)

In 2006 afgestudeerd. Samen met Remy regelmatig te vinden in en op Stel's meulen, waar hij naast woont. Handig met hout en metaal, draait zijn hand niet om voor wat moeilijke knopen.  Op 16 december 2017 nam Gerrit, na meer dan 10 jaar molenaar te zijn geweest, formeel afscheid.

Geert Manting (De Noordermolen)

Opgeleid door Gerda Koster. Molenaar sinds 1999. Van 1999 tot 2005 molenaar op Udema's molen in Ganzedijk. Na renovatie in 2005 molenaar op" De Noordermolen" in Noordbroek.  Op 9 december 2017 heeft Geert de laatste keer de Noordermolen gedraaid. Hij was tot die tijd ook assistent instructeur en heeft zo zijn eigen opvolger opgeleid.

 Remy Strijbosch (Stel's Meulen)

In 2006 afgestudeerd. Samen met Gerrit regelmatig te vinden in en op Stel's meuln.  In 2017 verhuisd en daarom nu bij ons geen molenaar meer.

Jan Danes (Entreprise)

Opgeleid door Henk en Lammert. Molenaar op molen de Entreprise in Kolham. Sinds het overlijden van zijn lieve vrouw Trees in 2016 niet meer actief.

 

✝ Lammert Groenewold (molen van de Groote Polder) 

Lammert was sinds 1979 actief als molenaar. In 2007 heeft hij de instructeurstatus aangevraagd, hij gaf regelmatig les op lesmolen De Groote Polder. Lammert is bijna 15 jaar secretaris van de Slochter Molenstichting geweest (tot december 2012). Hij was sinds 2015 lid van de technische commissie. Handig met hout: zo heeft hij onder meer het speelmolentje bij De Groote Polder gemaakt. Zijn grote verdiensten voor onze Stichting en de molenwereld in het algemeen blijkt ook uit het gegeven dat hij in maart 2013 het certificaat voor Vernuft en Volharding heeft uitgereikt gekregen . Lammert is op 22 januari 2016 overleden na een lang gevecht tegen een vreselijke ziekte.

Hans Bergman (Entreprise)

Hans was lange tijd molenaar op de molen de Entreprise in Kolham. Heeft de opbouw nog net mogen meemaken. Is daarna molenaar geworden op molen De Boezemvriend in De Groeve.  Hans is op 21 april 2017 overleden.

Bijgewerkt op ( woensdag, 13 januari 2021 )
 
 

Volgende belangrijke gebeurtenis

 Groninger Wind - (C) Buienradar

 
De weersverwachting van het KNMI: vandaag en morgen valt er plaatselijk een bui en komt de temperatuur even boven het langjariggemiddelde uit. Vanaf woensdag wordt met een noordenwind opnieuw duidelijk koudere lucht naar ons land gevoerd. De lente is dan ook niet van plan om van start te gaan!
 


Klik op de iconen
voor recente weerkaarten
-O-