Tijdslijn 98 dagen (din 9 aug 2022 ... woe 4 mei 2022)
Welkom bij de MSMOG!
ANBI goedgekeurd!De Molenstichting Midden- en Oost-Groningen is een algemeen nut beogende instelling. Wij beheren tien grote en twee kleine molens in het hart van Groningen. De MSMOG hoort daarmee tot de grootste molenbezitters van de provincie Groningen.
 
OpenBadge
OpenBadge Issuer De MSMOG verzorgt eigen opleidingen. Deze worden afgesloten met examens en een certificaat. Geslaagden krijgen een OpenBadge. Met de OpenBadge kun je overal on-line laten zien en bewijzen dat je een opleiding met succes hebt afgerond.
 
Kleurplaten!
Wat is er nu leuker dan zelf een molen kleuren? Klik op het onderstaande plaatje en u komt op een pagina waar u van elk van onze molens een kleurplaat kunt vinden. De kleurplaten zijn indertijd nog gemaakt door wijlen Lammert Groenewold ter gelegenheid van het Groninger Molenweekend.
Twaalf molens - twaalf kleurplaten
 
Is de eerste week in augustus heet, zorg voor goed warm winterkleed.
Van Hall Facebook LinkedIn Twitter
Geschreven door Commissie Communicatie   
vrijdag, 12 februari 2016
Van Hall op bezoek Vorige week kwam de vraag binnen van Van Hall Larenstein of er projecten binnen onze Stichting zijn waar een landschapsbiografie voor gemaakt kan worden. De technische commissie van onze Stichting denkt dan gelijk aan ons biotoopproject; hoe krijgen we - en houden we - het gebied rond onze molens zo geschikt mogelijk voor het in bedrijf houden van die molens.  Dat gaat natuurlijk op voor al onze molens, maar in het bijzonder voor de molens aan de Groenedijk. Drie unieke poldermolens in een uniek open landschap.  Nou, laat die studenten dus maar komen. 

De colonne auto's komt tegen drieën de oprijlaan van molenaar Klöpping opgedraaid. Normaal mag dat niet, dan moeten bezoekers parkeren vóór de molen. Maar die normale ingang is nog  een behoorlijke modderboel, dus mocht het deze keer anders.  De auto's stromen leeg en molengids Landman, TC-voorzitter De Vries en molenaars Klöpping en Van der Gaag staan het geamuseerd aan te kijken. Allemaal jonge lui, daar kun je niet genoeg van op de molen krijgen. Het betreft eerste jaars studenten van de opleiding "Toegepaste aardrijkskunde" van Van Hall Larenstein uit Leeuwarden. Het zijn zo'n 30 jonge mannen en vrouwen, waarvan 5 de landschapsbiografie van het gebied rond de molens op zich gaan nemen. De overige studenten hebben andere gebieden als opdracht.

Na een paar minuten begint de groep zich wat te verspreiden - tijd om in te grijpen. "Dames en heren!" galmt molenaar Klöpping "graag even hier verzamelen, want het terrein is nog niet helemaal veilig!". De groep gaat braaf in een halve cirkel om Klöpping heen staan. De docent van Van Hall legt eerst in algemene zin uit wat de bedoeling is.  De studenten luisteren goed en stellen vragen: hoe zo'n molenaar nou tegen een biotoop aankijkt, wat is van belang, wat niet. De molenaar heeft daar wel een mening over: het gaat hem alleen maar om vrije windvang. Alles wat dat bedreigd is hem een doorn in het oog.  "Puur technisch dus" merkt een jongedame op. Inderdaad, zo is het.

Klöpping legt uit dat het zaak ik de biotoop met de hand en de tand te beschermen, dat is de taak van de molenaar en de eigenaar. Want er spelen vaak andere belangen. Helaas worden de molenbiotopen maar al te vaak het slachtoffer. Als voorbeeld noemt hij de woningbouw in het open veld: de Gemeente wil graag de duur ingekochte percelen kwijt, en dus bouwen. De molenaar ziet dat met grote zorg aan: hij ziet een bedreiging van de windvang. "Als wij niet opkomen voor onze belangen doet niemand anders dat". Er wordt instemmend geknikt.

Dan wordt Klöpping gevraagd wat te vertellen over de historie van de molen, wat hij met plezier doet.  Geboeid luistert het "jonkvolk" toe. Het is ook een mooi verhaal, met boeren, burgers en een vrijmetselaar in hoofdrollen. Klöpping kan mooi vertellen. 

Vervolgens worden de studenten in groepen verdeeld. Elke groep krijgt een begeleider vanuit onze Stichting en onder diens leiding gaat men om en om de molen in om daar wat meer over te leren.  Er worden veel vragen gesteld en beantwoord en de uren vliegen om. 

Onder luid getoeter nemen de studenten, nu gewapend met een hele hoop meer kennis rond molens en biotopen, afscheid van de molenaars en molengids. "Bedankt, wie weet wordt ik ook wel molenaar" zegt een jongedame bij het afscheid.  We hopen het!

 
< Vorige   Volgende >
 

Volgende belangrijke gebeurtenis

 Groninger Wind - (C) Buienradar

 
De weersverwachting van het KNMI: de as van een krachtige zone van hoge barometerstanden bevindt zich vandaag en de rest van deze week ten noorden van ons land. Daardoor waait de wind uit oostelijke richtingen en wordt warme tot zeer warme continentale lucht naar ons land getransporteerd.
 


Klik op de iconen
voor recente weerkaarten
-O-