Tijdslijn 98 dagen (woe 28 okt 2020 ... don 23 jul 2020)
Welkom bij de MSMOG!
ANBI goedgekeurd!De Molenstichting Midden- en Oost-Groningen is een algemeen nut beogende instelling. Wij beheren tien grote en twee kleine molens in het hart van Groningen. De MSMOG hoort daarmee tot de grootste molenbezitters van de provincie Groningen.
 
OpenBadge
OpenBadge Issuer De MSMOG verzorgt eigen opleidingen. Deze worden afgesloten met examens en een certificaat. Geslaagden krijgen een OpenBadge. Met de OpenBadge kun je overal on-line laten zien en bewijzen dat je een opleiding met succes hebt afgerond.
 
Kleurplaten!
Wat is er nu leuker dan zelf een molen kleuren? Klik op het onderstaande plaatje en u komt op een pagina waar u van elk van onze molens een kleurplaat kunt vinden. De kleurplaten zijn indertijd nog gemaakt door wijlen Lammert Groenewold ter gelegenheid van het Groninger Molenweekend.
Twaalf molens - twaalf kleurplaten
 
Warme oktober dagen, februari vlagen.
In memoriam Facebook LinkedIn Twitter
Geschreven door Henk Kloepping   
donderdag, 27 augustus 2020
Hindrika's overlijden (banner)Veiligheid is op molens van het allergrootste belang. Bij onze opleidingen besteden we er dan ook meer dan gemiddeld aandacht aan. Een droevige gebeurtenis, vandaag 132 jaar geleden, op de molen van de Groote Polder, herinnert ons aan de noodzaak. Zoals een krantenartikel uit die tijd meldt: "Wij voor ons achten strenge maatregelen in dezen gebiedend noodzakelijk".

Onze Slochter "wottermeulens"  zijn van groot belang geweest voor de ontwikkeling van het gebied. Zonder deze molens waren de boeren in deze streek de armzalige stakkers gebleven die het lange tijd waren, met slechts schamele bezittingen, merendeels gelegen op een smalle zandrug tussen drassige velden. De molens maalden de drassige gronden droog en brachten zo welvaart. De boeren konden nu in plaats van armoedige veeboeren en ganzenhouders te moeten blijven de lucratieve landbouw omarmen.

Maar molens, met hun machtig gevlucht en hun imposante werkkracht, kennen een keerzijde. Een keerzijde waar we helaas op de molen van de Groote Polder te veel over weten. Molens zijn gevaarlijk. 

Derk Schrik leefde in de 19e eeuw. Hij was dagloner. Op de 27e augustus 1888, vandaag 132 jaar geleden, werkte Derk op het land. Zijn dochter Hinderika, pas 23 jaar geworden, zou hem het middagmaal brengen. De molen van de Groote Polder maalde die dag ook en Hinderika kwam op weg naar haar vader aan die molen voorbij. 

Hoe het precies gegaan is, is niet bekend. Maar uit een akte uit die tijd kunnen we lezen dat het niet goed af is gelopen.  We lezen:

Slochteren, den 27 Augustus '88.

Onder inzending van bijgaande Geneeskundige verklaring van dr. M. J. Adriani te Schildwolde, heb ik de eer (sic) u te berichten dat ik mij op heden in bijzijn van genoemd Geneeskundige heb begeven naar de woning van den daglooner Derk Schrik te Slochteren, wiens 23 jarige dochter, genaamd "Hinderika" door een noodlottig toeval van het leven is beroofd, door het ontvangen van een slag van de wiek van den molen, staande op den Slochterdijk alhier. -

Het schijnt  dat zij, haar vader, werkzaam in het land, eten willende brengen te dicht bij de molen zich heeft begeven waardoor zij de vreeselijke slag heeft ontvangen -

In geen geval valt hier aan kwaad opzet of booswilligheid te denken, terwijl ik gaarne de gerechtelijke autorisatie tot begraven van u ten spoedigste ontvang. 

De Burgemeester van Slochteren, J. H. Kolk. 


 

Hindrika's overlijden


 

De "Slochter dijk"  is de oude naam voor de huidige Groenedijk. Niet helemaal duidelijk is het of de dagloner Schrik zelf bij de molen woonde (en zijn dochter dus ook). Je gaat dat wel denken want ook latere generaties Schrik maalden met molens aan de Groenedijk. Het zou verklaren waarom Hinderika zo dicht bij de volop malende molen kwam. Het kan dus een klassiek geval van bedrijfsblindheid zijn geweest.

Het idee dat Derk ook molenaar was wordt versterkt door een kort artikel in de Rotterdams Nieuwsblad over het ongeval, waarin we lezen "De 23-jarige dochter van een watermolenaar te Slochteren is door één der de draaiende wieken doodgeslagen".  

De Provinciale Zwoller Courant had er ook wel wat over te zeggen, we lezen:

Het erf van den watermolen van den Grooten Polder is Maandag middag pl. m. 12 uur het tooneel geweest van een vreeselijke ramp. De 23jarige dochter van den arbeider D. Schrik, op wag zijnde haren vader het middagmaal te bezorgen en den in vollen gang zijnde molen passeerende, had het ongeluk zoodanig met een dezer wieken in aanraking te komen dat zijn oogenblikkelijk op de plaats dood bleef. Zeer bedroeven voor den vader, die reeds 2 vrouwen en 6 kinderen grafwaarts bracht". 

Veendammer krant

 

In die tijd namen kranten ook al allerlei artikelen van elkaar over. Maar de redactie van de Veendammer krant voegde aan de tekst een hartekreet toe:

    "Zou het niet meer dan plicht zijn, zoo vragen wij, ter voorkoming van meer zulke treurige tooneelen, dergelijke gevaarlijke plekken voor het publiek te verbieden? Wij voor ons achten strenge maatregelen in dezen gebiedend noodzakelijk"

Waarvan akte! 

Veendammer krant

 

Het gaat ons wat te ver u te verbieden op onze molens te komen. Maar u begrijpt nu vast wel waarom we zo sterk de aandacht vestigen op veiligheid rond onze molens en er in onze opleidingen tijdens elke les aandacht aan besteden. 

In memoriam

Hinderika Schrik,

geboren 19 augustus 1865 om 7.00 uur 's morgens,

overleden op 27 augustus 1888 om 13.00 uur. 

 

 
< Vorige   Volgende >
 

Volgende belangrijke gebeurtenis

 Groninger Wind - (C) Buienradar

 
De weersverwachting van het KNMI: vanavond is het overwegend bewolkt en komen er geregeld buien voor, lokaal ook met onweer en hagel. Plaatselijk kan er veel neerslag vallen.
 


Klik op de iconen
voor recente weerkaarten
-O-