Tijdslijn 98 dagen (maa 26 sep 2022 ... din 21 jun 2022)
Welkom bij de MSMOG!
ANBI goedgekeurd!De Molenstichting Midden- en Oost-Groningen is een algemeen nut beogende instelling. Wij beheren tien grote en twee kleine molens in het hart van Groningen. De MSMOG hoort daarmee tot de grootste molenbezitters van de provincie Groningen.
 
OpenBadge
OpenBadge Issuer De MSMOG verzorgt eigen opleidingen. Deze worden afgesloten met examens en een certificaat. Geslaagden krijgen een OpenBadge. Met de OpenBadge kun je overal on-line laten zien en bewijzen dat je een opleiding met succes hebt afgerond.
 
Kleurplaten!
Wat is er nu leuker dan zelf een molen kleuren? Klik op het onderstaande plaatje en u komt op een pagina waar u van elk van onze molens een kleurplaat kunt vinden. De kleurplaten zijn indertijd nog gemaakt door wijlen Lammert Groenewold ter gelegenheid van het Groninger Molenweekend.
Twaalf molens - twaalf kleurplaten
 
Als in september de donder knalt, zal met Kerst de sneeuw in hopen vallen.

Vind u onze webstek leuk?
Laat het weten via Facebook!

Wij hebben ook een eigen Facebook pagina. Volg ons!

Nieuws!
Examen CEMI instructeur Facebook LinkedIn Twitter
Geschreven door het Bestuur   
dinsdag, 6 oktober 2020
Lex doet examenDe examencommissie van het leerteam van de MSMOG treedt aan in de molenschuur in Noordbroek. Ze gaan het eerste theorie examen "CEMI instructeur" afnemen. Examinatoren Annet Brinkgreve en Henk Klöpping ontvangen kandidaat Lex van der Gaag. Of hij koffie wil - jawel, mag thee ook? "Maar je mag tijdens het examen niet naar het toilet" krijgt Lex te horen. Gelukkig heeft Lex een stabiele waterhuishouding en hij durft het dus wel aan.

Het examen verloopt volgens een strak draaiboek. Het examenformulier wordt voor Lex op tafel gelegd. "Nog niet omdraaien hoor, we zijn nog niet begonnen", waarschuwen de examinatoren. "Eerst goed lezen wat er op het schutblad staat". Dat doet Lex. Vervolgens schrijft hij zijn naam op het formulier en de datum. 3 oktober 2020.  Dan tekent hij er voor dat hij niets zal vertellen over de vragen aan mensen die het examen zelf niet hebben gedaan en wacht dan af.

Officieel zouden we om 10.30 uur beginnen maar zowel de examinatoren als de kandidaat zitten er al eerder klaar voor.  Dus klinkt het "Je mag beginnen Lex. Veel succes!". Examinator Henk schrijft de tijd op. Lex heeft nu 90 minuten om te bewijzen dat hij de theorie kent. 

Het examen bestaat uit 50 vragen, die elk 5 antwoorden hebben. Lex moet steeds het beste antwoord aankruisen.  In de voorbereiding heeft Lex in zelfstudie het leerboek voor CEMI-instructeurs bestudeerd. In dat leerboek, dat de MSMOG beschikbaar stelt, worden  modellen, theorieën en raamwerken en de toepassing daarvan behandeld. Er komen, voor de kenners, bijvoorbeeld Belbin groepsrollen, DISC profielen, OBIT, Bloom's taxonomie en Pavlov reacties in voor. Daarnaast wordt ook heel praktische theorie uitgevraagd, zoals leermiddelen die je kunt gebruiken, hoe je leermiddelen moet opslaan en waaraan een goed leslokaal moet voldoen. 

Lex is ondanks goede voorbereidingen, toch wat nerveus. Heel begrijpelijk,  het examen is ook geen sinecure. De stilte in het examenlokaal wordt alleen onderbroken door het ritselen van het papier en het krassen van de pen. De examinatoren houden toezicht. Soms fronst Lex even, soms glimlacht hij, soms peinst hij.  Ruim op tijd is hij klaar met het examen. Alles nog even nakijken - ja, het is goed. Of wacht, nee, deze ene vraag, die wil hij graag corrigeren. De examinator zet een paraaf bij het gecorrigeerde antwoord. Dan nog even kijken.. ja, zo moet het maar goed zijn. En met een zucht geeft Lex het ingevulde examen terug.  "Ik weet het niet hoor" zucht hij "ik denk dat ik het niet gehaald heb".

Na een examen komen de examinatoren naderhand bijeen met het leerteam om de uitslag te bepalen en de gang van zaken te bespreken.  Als alles netjes is verlopen en er geen onregelmatigheden waren volgt de definitieve uitslag. Omdat Lex vandaag de enige kandidaat is, is er voldoende tijd om ter plekke het examen na te kijken. Die uitslag is dan wel voorlopig. Of Lex de voorlopige uitslag wil horen? Dat wil Lex.. 

De antwoorden worden dan nauwgezet en dubbel gecontroleerd. Na telling en hertelling kijken de examinatoren elkaar veelbetekenend aan. "Lex, de voorlopige uitslag is .... "

Badge van Lex van der Gaag, CEMI instructeurOp de bestuursvergadering  van 5 oktober 2020 word door het Bestuur van de Molenstichting Midden- en Oost-Groningen formeel vastgesteld dat Lex van der Gaag voldoet aan alle eisen die aan een CEMI instructeur gesteld worden . Hij word daarom ingaande die datum benoemd tot CEMI instructeur!

Lex' e-badge zie je hier aan de linkerzijde. Meer over e-badges kun je lezen op https://www.msmog.nl/512

Lex, namens het leerteam en het Bestuur van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat! 

 

 


 

 
< Vorige   Volgende >
 
Wachtwoord kwijt?

Volgende belangrijke gebeurtenis

 Groninger Wind - (C) Buienradar

 
De weersverwachting van het KNMI: de gehele werkweek draait de herfstmachine op volle toeren. Het betekent een komen en gaan van buien, in het westen kan er veel regen vallen. Het is daarbij koel voor de tijd van het jaar.
 


Klik op de iconen
voor recente weerkaarten
-O-